Tag Archives : תפוקה בעבודה

מה ההיפך מדחיינות? / על דחיינות ואפקטיביות בעבודה

מאת JobHunt

procrastinate

כולנו יודעים ומכירים, לפעמים היטב, את התופעה של דחיינות (Procrastination).

רבים מאיתנו סובלים ממנה, סולדים ממנה ומנסים למזער אותה.

כשאנחנו מבצעים משימות ברגע שקיבלנו אותן ו"מתקתקים עניינים" – אנחנו מרגישים טוב.

כשהעובדים שלנו והעמיתים שלנו "מתקתקים" – אנחנו מרוצים ומתרשמים.

אבל האם זוהי טקטיקה נכונה לעבודה?

התשובה – בקצרה – לפעמים.