Tag Archives : גוגל

8 הכללים של גוגל לניהול מושלם

מאת JobHunt

גוגל רצו להבין כיצד לנהל טוב יותר את הארגון והעובדים, וכיצד להנדס מנהלים טובים יותר, שיחזירו לגוגל המתבגרת את הרוח השובבית והצעירה שלה.
מכיוון שבגוגל הכל מחושב ומדויק כמובן שהם ערכו מחקר מקיף שבחן לעומק דוחו"ת ביצועים, סקרי משוב פנימיים ועוד.
התוצאות המעניינות לפניכם: רשימה של 8 עקרונות לניהול מיטבי מדורגים לפי סדר החשיבות, ורשימה של 3 כשלים של מנהלים.