לוח דרושים והצעות עבודה -> Senior Data Engineer

Senior Data Engineer
G-stat
Israel
לפני 3 שבועות Full-time
Senior Data Engineer העסקה ישירה- עובד/ת חברה מהיום הראשון. בימים אלו כשאנו מחכים לכל החטופים שיחזרו הביתה וליבנו עם כוחות הביטחון ששומרים עלינו אנו ממשיכים לשמור על החוסן הכלכלי ולגייס As a Senior Data Engineer you’ll join our data engineering team working alongside AI engineers data scientists backend engineers analysts and the BI team.In this crucial role you will take part in building our next-generation data platform You’ll collaborate with different departments to identify data sources that shed light on every aspect of our product including user behavior new feature adoption operational financial marketing KPIs and more.You will work with cutting-edge technologies and address the business needs of other department members based on an in-depth understanding of our business and landscape. Responsibilities: End-to-end development of company data infrastructure Build and design high-performance near real-time ETL/ELT processes incorporating current and new data stack tools such as Airflow AWS Kubernetes Databricks dbt Spark and Kafka. Build and design data platform components to enable clients to produce and consume data Develop implement and maintain change control testing processes and monitoring infrastructure Build and design self-serve components that can speed up the development cycle and time to market Research and implement best practices and new approaches to our current data stack and systems Deliver software solutions through iterative and agile processes while maintaining software quality and stability to current systems Requirements: 5+ years of experience in data engineering or backend engineering roles - a must Strong knowledge of backend programming languages Java Go Scala or similar) - a must Deep knowledge and strong experience deploying distributed data technologies and systems Kafka Airflow or similar) - a must Strong and proven knowledge working with data lakes lakehouses and data warehouses in the cloud Snowflake Trino Cloud Storage or similar) Advanced proficiency working with SQL / NoSQL databases Strong experience with ETL/ELT processes data ingestion data transformation data modeling and monitoring. JB-2514
agile sql software java testing bi research aws databases engineering marketing backend senior
Senior Data Engineer Sign in, Upload Resume, Quick Apply : https://jobswipe.co/jobs/senior-data-engineer-65bb646c7f612d4194648b00 Developed With Love In Tel-Aviv JobSwipe.co