לוח דרושים והצעות עבודה -> Data Engineerבימים אלו כשליבנו עם משפחות הנרצחים והחטופים ועם כוחות

Data Engineerבימים אלו כשליבנו עם משפחות הנרצחים והחטופים ועם כוחות
G-stat
Israel
לפני 3 שבועות Full-time
Data Engineerבימים אלו כשליבנו עם משפחות הנרצחים והחטופים ועם כוחות הביטחון אנו פועלים למען החוסן הכלכלי וממשיכים לגייס.העסקה ישירה על ידי הלקוח- עובד/ת חברה מהיום הראשוןAs a Data Platform Engineer you will join our data platform team working alongside data engineers backend engineers and analysts and BI team.In this crucial role you will take part in building our next-generation data platform. as data-driven company. You will collaborate with different departments to expose them to data sources that shed light on every aspect of our product including user behavior new feature adoption operational financial marketing KPIs and more.You will work with cutting-edge data technologies and address the business needs of other department members based on an in-depth understanding of our business.End-to-end development of company data infrastructureBuild and develop high-performance near real-time ETL/ELT processes incorporating Airflow AWS Kubernetes Databricks Spark and KafkaBuild data architecture to enable clients to produce and consume data using SQL or programmatic.Drive the collection of new data and refine existing data sourcesDevelop implement and maintain change control and testing processesDesign and build monitoring toolsImplement data pipelines and data architecture that are scalable fault-tolerant and support high throughput and low latency while considering security aspects at all timesRequierments:3+ years of experience in Data Engineering role or similar3+ years of Python experience with the ability to understand other languages - a mustExperience working with and deploying distributed data technologies - Airflow DBT (or similar) etc. - a mustExperience in working with cloud providers with data lakes & data warehouses in the cloud Redshift Cloud storage Athena)Proven experience working with SQL and NoSQL databasesAbility to build and deliver working software through iterative agile processesExperience with ETL processes data integration data modeling and data warehouseSend your to:
aws software sql testing backend engineering integration agile marketing python
Data Engineerבימים אלו כשליבנו עם משפחות הנרצחים והחטופים ועם כוחות Sign in, Upload Resume, Quick Apply : https://jobswipe.co/jobs/data-engineerבימים-אלו-כשליבנו-עם-משפחות-הנרצחים-והחטופים-ועם-כוחות-6555dad40f1c0c36e640c914 Developed With Love In Tel-Aviv JobSwipe.co