מיקרוסופט – כללי 2

מאת JobHunt

1. פונקציה וירטואלית ואבסטרקטית, עם מחלקת אב ומחלקה יורשת.

2. אלגוריתמים

3. מבני נתונים.

מיקרוסופט – כללי 1

מאת JobHunt

1. להוריד אותיות כפולות ממחרוזת: להפוך ABBC ל ABC

2. לשנות את מחלקת String Builder בכך שתאפשר ToString() ב 0 של 1

3. אלגוריתמם למרחקים קצרים (נו באמת, מי זוכר)

4. סידרת פיבונאצי, ולעשות לזה אופטימיזציה

הקוד עבור הסרת תווים כפולים ממחרוזת בO(N):

void delRep(string &s) {

int j=1, i=0;

while(s[i] != '\0' && s[j] != '\0') {

while(s[j]==s[i]) {

j++;

}

s[i+1] = s[j];

i++;

j++;

}

s[i+1]='\0';

}

לבדיקת התאמה

מיקרוסופט – ראיון לקבוצת ה TELECOM

מאת JobHunt

שלוש שאלות:

1. לממש STRLEN ואח"כ להציע רעיון להצגת מחרוזת באופן שונה כך שנוכל לדעת את האורך ב(1)O.(כאשר הCHAR הראשון יכיל את האורך).
2.השאלה המפורסמת עם המילון בפלאפון ואיך זה עובד\ מבנה נתונים מתאים(עץ)
3.לממש MALLOC וFREE כאשר ההבדל זה שכל הקצאה\שחרור יהיו באורך 10 בתים.(לחלק את מרחב הזיכרון לכתובות בקפיצות של 10 ולהכניס למחסנית משותפת).