Zerto – משרת QA

מאת JobHunt

ראיון למשרת QA – הם מציירים לך מערכת שמצד אחד יש 3 מחשבים, שלושתם מחוברים דרך SWITCH לSTORAGE אחד גדול שואלים מה היתרונות ומה החסרונות.

מציירים עוד מערכת המציגה גיבוי בשתי תצורות – כלומר במקביל לSTORAGE הפיזי בחברה ישנו עוד STORAGE בחברת גיבוי דרך האינטרנט.
אחת סינכרונית עם ACK ובאפר, ואחת א-סינכרונית ושואלים מה היתרונות ומה החסרונות של כל אחת.

מציירם את אחת המערכות מקודם (את הסינכרונית) -שואלים אותך מה הבעיות שיכולות להיות ואיך אתה יכול לאתר את הבעיות.

בשאלה האחרונה אומרים שיש בעיית אינטרנט, ואתה צריך עכשיו למצוא פיתרון זמני לגיבוי, אז תגיד שאתה צריך באפר באורך של מספר הכתובות. וכל פעם כאשר יהיה שינוי בSTORAGE הפיזי שלנו, נסמן את כתובתו בבאפר שלנו ע"י ביט '1', וככה כשהרשת תחזור נוכל לדעת מה צריך להעביר לענן.
תלמד איך בנוי STORAGE (חלוקה לבייטים, ולכל בייט יש כתובת) תדע שמספר הכתובות בSTORAGE הוא סופי ותציג להם את הפיתרון של הbit map.