WIX kickstart – יום מיונים

מאת JobHunt

יום מיונים:

עם אינטרנט פתוח ויכלת לעשות את התרגיל באיזה שפה שתרצה.
היה צריך לרשום קוד שמדמה X עיגול ואתה בעצם משחק נגד האנשים שאיתך ביום מיון.

בחלק הראשון יושבים מול מחשב וצריך לפתור כמה בעיות שנתונות בזמן קצוב מי שעובר בהצלחה ממשיך לשלב הבא שזה ראיון אישישאלה ראשונה : בנה פונקציה שמקבלת מספר INT ומחזירה את המספר הגדול ביותר שניתן להרכיב עם הספרות של המספר שקיבלה הפונקציה לדוג' הפונק' מקבלת את המספר 251 יש להחזיר 521 .שאלה שנייה (לא מדויק ) : בנה פונקציה המקבלת מערך של מספרים INT ומחזירה מספר P המקיים שהסכום של P אברי המערך מתחילת המערך וסכום של P אברי המערך מסוף המערך שווים
אם לא קיים P כזה יש להחזיר -1שאלה שלישית: נתונים שני ישרים במישור (כל קו ע"י שתי 2 נקודות של התחלה וסוף הישר כלומר סה"כ הפונקציה מקבלת 4 נקודות במישור כל נקודה כידוע מיוצגת ע"י שני מספרים X Y ) צריך להחזיר האם הישרים נחתכים (בתוך התחום של הישרים כלומר בין הנקודות של הישרים)שאלה רביעית : כתוב הסבר שלם על על רשת ולינקים תכלס הבעיה פשוטה ממש נתון מערך של INT ויש להחזיר את הסכום .של שני המספרים הקטנים ביותר
: נקודה חשובה
:הם שמים דגש על קוד קריא ונכון יותר מפתרון הבעיה עצמה
יש מצב שלא תפתרו את כל השאלות אבל מה שפתרתם יהיה קוד יפה
ותמשיכו הלאה, אבל אם פתרתם הכל טוב אבל בצורה מגעילה לא תמשיכו

 

לבדיקת התאמה