Wix – פיתוח

מאת JobHunt

ראיון ראשון בוויקס:

שני סוגים של שאלות:
שאלות לוגיקה – כגון – תאר איך למיין רשימה מקושרת או דברים כאלה)
שאלות buzz words כמו אם אני מכיר מה זה פרוטוקול REST או NoSQL נראה שהם מעויינים להתפתח בכיוונים האלה (הם אמרו לי שיש להם משהו כמו 50 מליון טרנזקציות מול המסד נתונים שלהם והם כמראה שוקלים לעבור ל NoSql)

לבדיקת התאמה

ראיון שני בוויקס:

הראיון השני בוויקס היה לפתח קוד במקום (נתנו לי מחשב נייד שלהם עם IDE ןעם גישה לאינטרנט)
הבעיה – נתון עץ btree כלומר לכל איבר בעץ יש 0-2 בנים לצד ימין וצד שמאל
לכל איבר יש משתנה class member אחד מטיפוס String
וכמובן יש לו הצבעות לאיבר ימין ושמאל
צריך לעשות סריאליזציה ודה-סריאליזציה לעץ

התשובה היא שצריך לכל איבר לכתוב את הרמה שלו בעץ (נגיד שהשורש הוא 0 אז הבנים שלו יהיו רמה 1 וכן הלאה)
בנוסף צריך לכתוב אם הוא ימין או שמאל
המחרוזת בסוף תיראה כך
1#R#value;
התו ; משמש מפריד בין איברים
התו # משמש מפריד בין מאפיינים של איבר
צריך לרשום גם בנים שלא קיימים ז"א לכל עלה בעץ יהיו שני בנים NULL

לבדיקת התאמה

בנוסף הם הוסיפו בעיה של הצבעה סיבובית כלומר איבר הוא בן של אחד מהצאצאים שלו (לא בהכרח בן) כדי לפתור את זה צריך
1) כל איבר מקבל "זיהוי" משלו שנרשם יחד איתו (למשל מספר רץ)
1) לנהל רשימה של כל האיברים שעברו סריאליזציה
2) בכל פעם שמוסיפים איבר קודם כל בודקים מול הרשימה ואם הוא קיים אז כותבים את "זיהוי" שלו במקום הvalue

ואת כל זה הם מצפים שיקודדו להם בשעה או פחות.

לבדיקת התאמה