Verint – QA

מאת JobHunt

מבחן קצר שבא לבדוק את הידע שלך במתודולוגיות בדיקות ואת הראיה המערכתית לזיהוי וכתיבת באגים .

המערכת שהם מתארים שם היא כזאת :
יש לך מידע שנשלח שהוא או מסוג SMS או מסוג EMAIL המערכת יודעת לאבחן בין 2 המקרים ולפיכך לשלוח אותם לטבלה הנכונה להלן ה DataBase Server .
סדר הפעולות שהמידע מועבר הוא :
1.Raw Data
2.Filtering Server – Email\SMS
3.Decrypt Server
4.DataBase Server
5.Client SQL Query Screen .

לבדיקת התאמה

הלקוח יכול לשלוף מידע ע"י שאילתות משרת ה Database עי שעה ותאריך.
1.עליך לבנות מסמך בדיקות
2.עליך להבין כמובן את המערכת ולתאר אותה לבוחן …
זהו +-
3.יש עוד כמה שאלות שטויות על מה קורה אם …