Trusteer – כללי 1

מאת JobHunt

המבחן/ראיון ראשון בTrusteer והמבחן/ראיון שני בPAYPAL הם על אותו העיקרון.

נותנים רשימה של התחברויות/סשנים/תשלומים שנעשו ויש להניח איזה מהרשומות היא הונאה.
על מנת להבין את הנתונים ולענות על השאלות יש להבין בנושאים הבאים:
-איזה מידע אתה מספק לPAYPAL או לבנק כשאתה נרשם
-איזה מידע אתה מספק כשאתה מתחבר (באופן פסיבי או אקטיבי)
-מה הIP אומר עלייך ואיך ניתן לזייף אותו
-מה כתובת המייל שבחרת לך (או שקבלת) יכולה לספר עלייך
-המפרט של המחשב ממנו התחברת (שפה,מערכת הפעלה וכו) מה ניתן לשנות בקלות ומה לא

ובאופן כללי לקרוא כול מה שאפשר על סוגי הונאות ואופן הביצוע שלהם (גנבת זהות/גנבת סיסמה/פישינג).