Test at Trusteer/IBM

מאת JobHunt

א. תלמדו טוב טוב על הפונקציות הווירטואליות, לעומק
ב. mutable
ג. מימוש של המחסנית – ממש קוד
ד. multithreading
ה. שאלות כלליות – virtual memory
ו. שאלות מעולם ה-windows: dll, message loop, load lock, injecton

שאלות ששאלו בשלב המיונים:

1. כתוב פונקציה רקורסיבית שמחשבת מספר פיבונאצ'י
כתוב פונקציה לא רקורסיבית שמחשבת מספר פיבונאצ'י
חשב את זמן הריצה של שתי הפונקציות

2. נתון sequence (יכול להיות וקטור, מערך או רשימה) ששמו connections, עם רשימת איברי Connection.
ל-Connection יש שתי שיטות:
is_active() – מחזירה האם החיפוש פעיל
get_priority() – מחזירה את העדיפות של החיבור
כתוב שיטה שמחזירה sequence של החיבורים הפעילים, ממויינים לפי העדיפות שלהם.

3. בדוק במחרוזת שמתקבלת האם הסוגריים תקינים.

4. להוסיף למימוש רגיל של מחסנית – שיטה שמחזירה ב-O(1) את האיבר המקסימלי במחסנית.
אין לשנות את זמן הריצה של שאר השיטות (אבל אפשר ורצוי להוסיף להן דברים).
רמז: לשמור במשתנה את האיבר המקסימלי הנוכחי לא יעזור

 

לבדיקת התאמה