Software developer – Student

מאת JobHunt

ראיון ב-SAP ברעננה לתפקיד: Software developer (Student) – End User Experience Job .

היה אמור להיות ראיון של חצי שעה ולאחריו מבחנים של שלוש וחצי שעות.
בפועל, לא היה ראיון כי הבחור שמראיין לא היה במשרד באותו יום, ולכן עשיתי רק מבחנים. המבחן היה ממוחשב ולא היה 3 וחצי שעות בסוף- אלא שעתיים. מותר היה להשתמש בגוגל, לקמפל ולהריץ כמה שפעמים שאתה רוצה, ולהשתמש באיזה ספריות שבא לך.במבחן עצמו- היית צריך לממש סודוקו. נתנו לך מעין שלד למימוש שמכיל את ה-class-ים הבאים ב-java בצד השרת:
Game, Cell, Board (ואולי שכחתי עוד אחד).
ואת הקבצים הבאים בצד הלקוח:
game.js, cell.js, board.js + קובץ אחד של CSS ועוד קובץ של html שאת שמם אני לא זוכר.סביבת העבודה הייתה אקליפס. בעיקרון, במצב ההתחלתי כשאתה מריץ את התוכנית שלהם- אתה כן רואה לוח וכן רואה מספרים, אבל למשל אין בדיקת חוקיות ואין בדיקה אם ניצחת וכל מיני דברים בסגנון- אלה דברים שאתה צריך לממש. אתה צריך להספיק לממש כמה שיותר במגבלות הזמן שנותנים לך.