Sapiens – כללי 2

מאת JobHunt

המבחן מחולק לשלושה חלקים:

חלק א': מבחן ERD הנושא הוא מוכר פלאפל, שמוכר כל מנת פלאפל ב 15 ש"ח, המורכבת מכמויות שונות של מזון כמו עגבניה 30 ג' מלפפון 40 ג' ועוד…
בנוסף יש לו הוצאות – עובדים, מים, חשמל ארנונה ועוד.
צריך לצייר תרשים ERD המתאר את כל הטבלאות הנצרכות כדי לקבל לבסוף איזון בין ההוצאות להכנסות.
יש להתייחס לשינויים כמו הוספת מנה לתפריט, עובד חדש, עליית מחיר הירקות.
חלק ב': מבחן ב sql הפותח בשאלות אמריקאיות, ממש פשוטות, מי שמצליח לענות נכונה על השאלות האמריקאיות באתר זה : http://webmaster.org.il/quizz/sql יקבל את כל הנקודות בחלק זה.
החלק השני קצת יותר מורכב בו אתה מקבל את הטבלאות ותוצאה של שאילתה, ועליך לכתוב את השאילתה שנותנת את התוצאה הזאת, יש ללמוד היטב קשרים בין טבלאות, גם בזמן שאין קשר בין שני הטבלאות.
חלק ג': ראיון.