Sapiens – כללי 1

מאת JobHunt

בראיון הראשון, יש מבחן אמריקאי מאוד קליל על java וsql, דברים בסיסיים.
שאלות לדוגמא:

1. יוצרים שני סטרינגים ב-MAIN ומעבירים אותם לפונקציה שמחליפה ביניהם. לאחר מכן, ה-MAIN מדפיסה את הראשון ואת השני. הם שואלים מה יודפס?

2. יוצרים class אב וclass בן כאשר ה-main נמצא באב והוא יוצר אובייקט מסוג בן וקורא לפונקציה שנמצאת גם באב וגם בבן. באב הוא מדפיס סטרינג מסוים, בבן הוא קורא ל-super ואח"כ מדפיס סטרינג משלו. הם שואלים מה יודפס?

3. יוצרים אוסף (collection) עם מערך של int. מריצים הדפסה על אובייקט האוסף (ולא על המערך שבאוסף) באמצעות לולאת for ושואלים מה יודפס?

לבדיקת התאמה

4. יוצרים hash set מוסיפים לו איברים. רצים על האיברים בו באמצעות לולאת for ושואלים מה יודפס? (ממה שאני יודע אין סדר לאיברים ב-hash set אז האיברים לא יודפסו לפי סדר הוספתם)

5. מה יותר טוב iterator או ListIterator כאשר אחת התשובות היתה שאין כזה דבר ListIterator ואני חושב שהיא הנכונה.

6. איך עדיף לממש thread? להרחיב את ה-class של thread או לממש את ה-interface של runnable?

7. במידה ויצרתם keys משלכם עבור hashmap. איזה פונקציה תצטרכו לממש? (תשובות אפשריות: clone(), hash() ועוד שתי תשובות)

8. איזו מילה ב-sql מאפשרת לבצע חיבור בין נתונים מבוקשים מ-2 או יותר טבלאות? (התשובות האפשריות: join, full join, union ועוד כמה לא קשורים)

9+10. שתי שאלות שאילתות די פשוטות. תחזרו על having ו-group by ו-distinct.

11. מה זה stored procedures ומה זה trigger?

אחרי זה יש ראיון קצר שבו אתה מסביר בעיקר על הפרוייקטים שלך ודברים שלא הצלחת במבחן.

ראיון שני הוא כבר קצת יותר קשה, אתה מקבל מערכת שאמורה לעשות משהו, כמו למשל הזמנות כרטיסים לחו"ל, ולבנות לזה database ולאחר מכן לעשות את הארכיטקטורה של זה ב java.