Rafael – מחלקת צב"דים

מאת JobHunt

1. יש לך רכיב min_max שמקבל שתי כניסות ומחזיר ברגל אחת את המקס ובשניה את המינ'. אתה צריך לבנות רכיב שמורכב רק מרכיבי min_max שמקבל ארבע כניסות ומחזיר אותן ממוינות לפי הסדר.

2. ביקשו ממני לבנות בדיקה שתוכל לקבוע בוודאות אילו מתוך הרכיבים בתוך הקופסא השחורה (ישנם 5 min_max) תקולים ע"י שינוי כניסות ובדיקת מוצאים.
3. שאלו על מספר צירופים אפשריים של המערכת.
4. אח"כ ביקשו לממש את כל זה בשפת C, כלומר לכתוב פונקציית ,min_max חשוב היה מה היא מקבלת ומחזירה כי פונקציה לא יכולה להחזיר שני ערכים, אז אמרתי שאני אקבל מערך שני שני ערכים ואשנה את הסדר של הערכים כך שהראשון יהיה הגדול והשני הקטן.

לבדיקת התאמה