Mellanox – INFORMATIONS SYSTEM ENGINEER

מאת JobHunt

1. כתוב פונקציה המזהה אם מספר הוא פולינדרום

2. שאלה ידועה על איך מזהים את המספר החסר במערך מספרים מ 1 עד N וגם אם חסרים 2 מספרים

לבדיקת התאמה