Mellanox – DFT

מאת JobHunt

1. שאלו על הפרויקט שעשיתי , צריך לדעת אותו טוב .

2. נתנו לי שאלה בתכנות לבנות פונקציה שמקבלת מספר ובודקת האם הוא פולינדרום(מימוש הפונקציה היה ב C אבל תכלס זה לא היה משנה לו באיזה שפה גם פסודו-קוד היה בסדר(שאלתי אותו) )

3. שאלת הגיון של מינימום מקסימום: ישנה קופסה שמקבלת 2 מספרים והפלט שלה הוא שני מספרים כאשר האחד הוא המקסימום והשני המינימום. ביקשו ממני לממש קופסה שמקבלת 4 מספרים וממיינת אותם(המימוש בעזרת הקופסא של שני המספרים), לאחר שפותרים את השאלה ביקשו לממש קופסא של 6 מספרים.

לבדיקת התאמה