Marvell – סטודנט מהנדס אלקטרוניקה 2

מאת JobHunt

1. בחן את פקודת המאקרו הבאה ותגיד אם יש בה בעיות:

#define MULTIPLY(x,y) x*y.

2. נתון בית בעל 8 סיביות מה הדרך להפוך אותו בrealtime כך שמספר הבא:

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0

יהיה כך:

X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

(פתרון: צריך להבין שהבית מייצג מס' בין 0 ל256 ולכן יש לבנות בתוכנה מערך בן 256 תאים שבכל תא נמצא הערך שאמור להתקבל אחרי ההפיכה כך שהמערכת פשוט תקרא את המס' ותתרגם אותו לתא מסויים במערך והוא כבר יתן בדיוק את המס' ההפוך)

3. כעת המס' הנתון הוא בן 32 סיביות ולבנות מערך בגודל של 4 גיגה זה המון זיכרון אז איך אפשר עכשיו לעשות את זה ב realtime?

(פתרון: את המס' הזה נוכל לחלק ל4 מספרים בני 8 סיביות כל אחד ולהכניס אותו למערך שבנינו קודם ורק להחליף את הסדר של המערכים שנשלחו).

 

לבדיקת התאמה