Marvell – כללי 1

מאת JobHunt

ביקשו שאפרט על פרוייקט שעשיתי.

השאלות שהיו:

1. כתוב פונקציה המקבלת מספר המורכב משמונה ביטים. יש לבדוק האם כמה ביטים דלוקים במספר. לדוג' עבור 01001010 התשובה תהיה 3

2. כתוב פונקציה המקבלת מספר המורכב משמונה ביטים. להחזיר את המספר ההופכי . לדוג' עבור 01001010 התשובה תהיה 01010010

3. יש לתאר מכונת מצבים אשר מקבלת מחרוזת אשר מסתיימת ב "\N" ומורכבת ממספר מילים. המילים מופרדות באמצעות רווח אחד או יותר. יש להחזיר את מספר המילים.

פתרון:

עבור שאלות 1-2: הם רצו לראות שאני משתמש בטבלה צדדית ולא מבצע מכל מיני חישובים מסובכים

 

לבדיקת התאמה