JAVA ראיון

מאת JobHunt

המבחן מורכב מ 5 שאלות: Java

בכל שאלה צריך לממש פונקציה:
1. צריך לממש עץ בינארי, שעושה חיפוש בינארי.
2. צריך לממש קריאה לפונקציה שמחזירה Struct * ואז לשלוח לפונקציה אחרת את ה Struct שקיבלנו.
3.צריך לתקן קוד, שלא התקמפל.
4. שאלת אלגוריתם.
5. שאלת נושא.

בעקרון מי שמסיים 4 שאלות Java מתוך 5 – עובר.

לבדיקת התאמה