IBM – כללי 1

מאת JobHunt

1. כתוב פונקציה רקורסיבית שמחשבת מספר פיבונאצ'י

כתוב פונקציה לא רקורסיבית שמחשבת מספר פיבונאצ'י
חשב את זמן הריצה של שתי הפונקציות

2. נתון sequence (יכול להיות וקטור, מערך או רשימה) ששמו connections, עם רשימת איברי Connection.
ל-Connection יש שתי שיטות:
is_active() – מחזירה האם החיפוש פעיל
get_priority() – מחזירה את העדיפות של החיבור
כתוב שיטה שמחזירה sequence של החיבורים הפעילים, ממויינים לפי העדיפות שלהם.

לבדיקת התאמה

3. בדוק במחרוזת שמתקבלת האם הסוגריים תקינים.

4. להוסיף למימוש רגיל של מחסנית – שיטה שמחזירה ב-O(1) את האיבר המקסימלי במחסנית.
אין לשנות את זמן הריצה של שאר השיטות (אבל אפשר ורצוי להוסיף להן דברים).
רמז: לשמור במשתנה את האיבר המקסימלי הנוכחי לא יעזור

5. יש 1,000 קבצי HTML בחלקם יש מספרי טלפון בצורה +972 (3) 1234567, צריך לשנות את צורתם ל-+972-3-1234567. איך תעשה זאת כך שיקח לך פחות מחצי שעה (הכל כולל הכל).

6. כתיבת פונקציה שבהינתן מספר עשרוני תחזיר את מספר המופעים של 1 בייצוג הבינארי של המספר הנתון – למשל עבור 7 יוחזר 3.