HP – QA

מאת JobHunt

ראיון ראשון:

נמשך קרוב לשעתיים.
רצו לשמוע על הלימודים ועל הפרוייקט. הרבה חפירה והרבה כתיבה על הלוח.
אח"כ באה שאלה מקצועית אחת:
ציירו לי מחשבון שרץ על אתר כלשהו. למחשבון יש 2 שורות להכנסת משתנים (נגיד x ו- y) , עוד 5 פעולות חשבון (חיבור, חיסור, כפל , חילוק , שווה) ושורה להצגת הפלט.
צריך לחשוב על כל הבדיקות שהיית מבצע על המחשבון הזה. שרצו דגש על בדיקות פוזיטיביות (דברים שהמחשבון אכן אמור לעשות) ובדיקת נגטיביות (דברים שהמחשבון לא אמור לעשות).

לבדיקת התאמה

ראיון שני:
שוב חפירה על הלימודים והפרוייקט.
2 שאלות:
1. נתון ערך – צריך למיין אותו בצורה הכי יעיללה. כל מימוש של nlogn יהיה טוב נראה לי. מכיוון שהערכים במערך היו נתונים אני הצעתי מיון מנייה שרץ ב- n אבל לא בטוח שהמראיין הבין מה אני רצה ממני (ככה זה נראה לי)
2. מה קורה כאשר מקישים
http://www.google.com – תאר את התהליך עד אשר דף ה-web מגיע חזרה למחשב + ברגע שהוא מגיע איזה בדיקות צריך להריץ.