HP – סטודנט ALM

מאת JobHunt

הראיון התחלק ל3 חלקים:

חלק 1 – הסבר על התפקיד, ואז השאלה "ספר לי על עצמך", לאחר מכן מבחן, 2 עמודים משני הצדדים הכוללים שאלות כמו מה ההבדל בין http ל https
מה עושות הפקודות הללו ב Linux
מה זה dns server
ttl
ואז שאילתא בSQL – להגיד מה היא עושה
לאחר מכן מורידים חלק מהשילתא ושואלים למה היא נכשלה
לאחר מכן יש 2 טבלאות ומבקשים ממך לכתוב כמה שאילתות כמו להעתיק את הטבלה לטבלה חדשה
לעשות group by, למצוא את הפעולה שנעשתה ע"י קוד מספר 9 ועוד
אחר כך יש 4 שאלות על XML,חצי מהן זה שאתה יודע לקרוא
החצי השני זה קצת יותר הבנה למשל מה זה \\ בXML
path\\

לבדיקת התאמה

החלק השני – ראיון באנגלית – ספר לי על עצמך ועל בעיות שהיו לך במהלך התואר ואיך פתרת, משם גלשנו לשיחה על singleton (הובלתי לשם) ועוד דברים

החלק השלישי – שאלות הגיון
הציגו לי את השאלה על הפתילים – למדוד 45 דקות
שאלת הדליים – דלי של 3 ו דלי של 5 ליטר, יש צורך למדוד 4 ליטר
ורשימה מקושרת בעלת 49 איברים שכל איבר מחזיק מספר 1-50 (ללא חזרות), צריך למצוא איבר החסר
אחר כך שאל מה קורה במקרה של שני איברים חסרים ובמקרה של שלושה
ולאחר מכן שאל אותי מה הציפיות שלי מהחברה ולמה אני מתאים ל HP