HP – מהנדס תוכנה

מאת JobHunt

עוד שאלות:

איך להדפיס עץ לפי רמות, כלומר- קודם את הרמה הראשונה(שורש), ואז את הרמה השניה(שני בניו של השורש), הרמה השלישית(ארבעת בניהם של שני הבנים של השורש) וכו…

(ניתן לפתור בעזרה מבנה נתונים list)

בנוסף שאלו מה ההבדל בין ת'רד לפרוסס

 

לבדיקת התאמה