HP – מהנדס פיתוח ב-C++

מאת JobHunt

1. כתוב פונקציה רקורסיבית שמזהה האם סטרינג נתון הוא פולינדרום

2. נתונה פונ'
void f(int i)

switc(i)
case 1:
// code
case 2:
//code
case 3:
//code

הצע שיטה למימוש f ללא תנאים.

לבדיקת התאמה

3. כתוב פונקציה המקבלת שתי רשימות ומחזירה רשימה חדשה המכילה את החיתוך של הרשימות הנתונות.