HP – ראיון למתכנת

מאת JobHunt

ראיון ראשון – פסיכוטכני + אישיות מול מחשב

ראיון שני – טלפוני עם מישהו מהצוות, סוג של מקצועי אבל בקטנה.
ראיון שלישי – מקצועי: שעתיים בערך עם מתכנת
ראין רביעי – גם כן סביב השעה וחצי שעתיים, מקצועי עם ר"צ.

הראיונות המקצועיים:
שאלות על ה heap וה stack, להראות מה קורה בזכרון בקריאה לפונקציות, שאלות על garbage collector – אופן פעולה (חציית הזכרון לשניים והעתקה של עץ הצבעות)
למה אי אפשר לממש garbage collector בעזרת reference count, כלומר למחוק אובייקט רק כשמונה ההצבעות עליו מקבל ערך 0 (אי אפשר כי מה יקרה אם שני אובייקטים יצביעו אחד על השני)…
שאלות design למיניהן: התבקשתי לתכנן משחק של ציור עם כפתורים המייצגים צורות, צריך ללחוץ על הצורה הרצויה ואז על הלוח כדי לצייר את הצורה (או משהו בסגנון). צריך לפרט באילו אובייקטים להשתמש, ירושות (אם יש) ….
כנ"ל רק לממש משחק שחמט.
לכתוב פונקצייה שמקבלת מחרוזת ומחזירה את אורך הפלינדרום הארוך ביותר במחרוזת.