HP – אינדיגו – תכנות

מאת JobHunt

ראיון באינדיגו – כשעה וחצי עד שעתיים:

1. כ 20 שאלות אמריקאיות כלליות ב C++ ו MULTI THREADING

2. 2, 3 קטעי קוד ב C++ ו MULTI THREADING , לפענח את התוצאה + למצוא באגים (כמו חסרה נעילה וכו')

3. לכתוב פונקציה קטנה ב ++C שעושה מניפולציה על מילה (חיפוש ביט, היפוך ביטים וכו')

4. נתון תאור של מערכת קטנה ויש לעשות לה תכנון (ב UML או באופן אחר ).

לבדיקת התאמה