HP – כללי

מאת JobHunt

1) סריקת לינק ליסט וזיהוי מעגל
2) כנ"ל אבל עם כאטש של מימוש הגרף ע"י טבלה ולא במימוש המקובל
3) תוכנית שמקבלת פקודה + טייםאוט ומריצה אותה ומחזירה שגיאה למקרה שהפקודה נכשלה או עבר הזמן
4) מימוש OO למערכת חניונים שמקבלת סוג מכונית ומאתרת חניון מתאים לסוג המכונית