HP – כללי

מאת JobHunt

יש לך מערך 3 צבעים לסדר אותם לפי הצבע נמצא באתר הפתרון
איך תייצג מבנה נתונים למפעל שרוצה לשמור את נתוני העובדים שלו, ככה שתוכל להכניס כקלט את האותיות שמתחילים את השם והמערכת תמצא לך את העובדים
(צריך להשתמש בעצים משהו שנקרא יער כול תא בעץ מצביע לעץ חדש של כול האותיות וכך האלה)נגיד בעץ הרא שון השורש יש את כול האותיות וכול אות מצביע לעץ אחר עם כול האותיות.
מה קורה שיש מליוני עובדים איך אפשר לשפר את מבנה הנתונים
שיפור של העץ הוא בהכנסה של השמות לעץ אם נניח אתה מכניס שם: משה
ושאתה נמצא באות מ אין מילים אחרות אז תתן מצביע כבר לשם משה ככה תחסוך צמתים בעצים
היו שאלות מה זה הורשה איך תזהה ומעיין סיפור מעשה ולצייר את המחלקות שלו
שיטות …
תשובה:

יש מערך שמכיל 26 אותיות
מכול אות יש מצביע לעוד מערך של 26 אותיות וככה מכול אות
שאתה בונה את המבנה נתונים
אתה צריך לשים לב לסדר האותיות להגיע למקום הראשון שאין מילה ולעדכן שם את המילה
לדוגמא המילה הראשונה שאני מכניס היא
big
אני מגיע למערך הראשון במקום 1 ורואה שאין למקום הזה תת עץ אז אני שומר את המילה שם
לאחר מכן מגיעה המילה bigest
התוצאה תיהיה שבמערך הראשי במקום 1 ניצור מערך נוסף באותו מערך במקום של האות
i ניצוק שוב מערך חדש ובמקום של האות g במערך החדש נשים את המילה
big
מששיכים למילה החדשה מה שחסר זה
est
תחת האות g ניצור מערך חדש ובתחת האות e במערך החדש נכניס את המילה
bigest

ראיון שני:

ליצור את המחלקות והשיטות של אוניברסיטה מסויימת
יש קטע קוד לדעת מה הוא עושה ( בשאלה זאת יש לשים לב שמשתנה מחלקה שלא מאותחל מקבל את הערך 0 )
ויש קטע קוד לשים לב מה שגוי בו . לעשות CODE REVIEW
הדברים שיש לשים לב . לממש TOSTRING של אובייקט INBOXING ו OUTUBOXING מיותר !