Fundtech – שאלות אלגוריתמיקה ותכנות

מאת JobHunt

בשאלה הראשונה מוצגת מערכת של העברת כספים בין בנקים, המערכת מיועדת לבנקים עצמם והיא מאפשרת לקליינטים שלהם להעביר כספים מחשבון אחד לאחר (בין בנקים שונים). המערכת אמורה לוודא שהפרטים של החשבון המעביר והחשבון אליו מעבירים- debit & צונזר – הודעת זבל נכונים' ושעמלה של 5$ נגבת עבור כל העברה. ישנו תיאור של הדפים באינטרנט אותם הקליינטים עוברים, וגם תיאור קצר של המערכת. המטלה היא לרשום 15 מבחנים המחולקים לפי סוג (או gui או process) ולציין בשביל כל אחד מהסוגים (g\p) מהו המבחן הכי חשוב. זוהי השאלה המרכזית במבחן ואמורים להשקיע בה את מירב הזמן/מאמץ.

בשאלה השנייה יש שני סעיפים- הראשון הוא לתת שתי דוגמאות של כשלים שעלולים להתגלות מתוך הבדיקות שתוארו- דוגמא אחת של כשל חמור מאוד והשנייה של כשל מינורי. בסעיף השני שואלים מה כדאי לעשות במידה ולקוח טוען שהועבר יותר מידי כסף מהחשבון שלו.

בשאלה השלישית נדרשים לרשום תרשים זרימה המתאר את התעדכנות בסיס הנתונים- בכל פעם נכנס מידע חדש של תעריפי שער חוץ- אם התעריפים זהים הם מועתקים על פני העדכון הקודם והוא נמחק, ואם הם שונים צריך להוסיך אותם ל-db אחרי העדכון האחרון. במידה והנתונים לא מצליחים לעלות כראוי צריך לדלג עליהם והודעה נשלחת כי העדכון לא צלח. בכל פעם שמסתיים העדכון המערכת שלוחת קריאה לעדכון הבא, אלא אם זה העדכון האחרון ליום ואז היא אמורה לזהות שנגמרו העדכונים. (יש מצב שהיה עוד משהו אבל אני כבר לא זוכר)

ברביעית ישנם שני סעיפים לכתיבה ב-sql: א- בחירה פשוטה של קטגוריית שמות (מתוך טבלה) המבוססת לפי קריטריון מספרי (גיל) ומוצגת בסדר עולה (order by). ובשנייה צריך למשוך משלוש טבלאות שונות (עם עמודות חופפות בין טבלה א ל-ב ובין טבלה ב ל-ג) קטגוריה שנמצאת בטבלה הראשונה לפי סינון נתונים הנמצאים בטבלה השלישית. משך הבחינה הוא שעה וחצי (לפחות 3/4 שעה רק על השאלה הראשונה) כל המבחן הוא באנגלית (קריאה וכתיבה) והשימוש בטלפון אסור.

 

לבדיקת התאמה