CEVA DSP – חידות קידוד

מאת JobHunt

1. מה הבעיה בקוד הבא:

char *p;

p = 0x10000;

*p = 0x600;

*p = 0x800;

2. נתונה תמונה עם 256X256 פיקסלים ועוד פריים עם 16X16 פיקסלים. צריך למצוא את הפריים הכי קרוב לפריים הנתון בתוך התמונה. ההגדרה של הפריים הכי קרוב הוא זה שסכום הפרשי הפיקסלים בערך מוחלט הוא הנמוך ביותר. צריך להתייחס לתמונה ולפריים כאיזורים רציפים בזיכרון כאשר הפונקציה מקבלת שני מצביעים לשניהם.

 

לבדיקת התאמה