שאלה בחברת אוקינאה – OIT

מאת JobHunt

יש 12 מטבעות מתוכם נתון שאחד מזויף – לא ידוע אם הוא קל או כבד יותר
לרשותך 3 שקילות כדי למצוא את המזויף

לבדיקת התאמה

פתרון:
לשקילה הראשונה ניתן ערך של 9 לשניה 3 ולשלישית 1.
כך שעבור צד ימין כבד יותר נוסיף את ערך השקילה ועבור צד שמאל נחסיר את השקילה.
נמספר את המטבעות מ 0 עד 12.
שקילה ראשונה: 5 10 11 12 מול 9 8 7 6.
שקילה שניה : 6 7 11 12 מול 5 4 3 2.
שקילה שלישית: 1 2 8 10 מול 11 7 5 4.

הערך המוחלט של התוצאה היא המטבע המזויף (בדקו וראו).
לדוגמא עבור חמש נקבל 5=9-3-1