ראיון למשרת מהנדס חשמל

מאת JobHunt

בראיון מדברים על אינטרפומטר מייכלסון התאבכות עקיפה NA לייזרים דובר גם על צומת PN על גלאים

למשל גלאי PIN הם מתעסקים במיקרוסקופ אופטי ולא אלקטרוני הייחוד הוא שהאור מגיע מלמטה 

כבקשת הלקוח דברנו על מיקוד של אור של לייזר ,עדשות מרכזות, על קוהרנטיות של אור, למה 

צריך אינטרפומטר בכלל מה השימוש שלו.

קורסים לדעת :

אופטיקה פיסיקלית 

התמרת פורייה 

לייזרים 

אופטיקה גאומטרית

גלאים

אלקטרוניקה 

מל"מ