ראיון ב SAP למשרת פיתוח

מאת JobHunt

המבחן ארך כ 3 שעות.
הוא לא היה קשה במיוחד אם כי לא באתי מוכן אליו.
החלק הראשון כלל כמה הגדרות של מושגים בתכנות מונחה עצמים:
פולימורפיזים, הורשה, "שיטת בניה" ועוד… אני לא זוכר… היו 4 מושגים. זה לא היה קשה במיוחד.
לאחר מכן היה סיפור כלשהו על מחסנים ו containers כאשר במחסן יכול יותר מ container אחד ולכל אחד מספר זיהוי משלו.
אני ממש לא זוכר את פרטי הסיפור, אבל נדרשים לתכנן טבלאות SQL ובנוסף לכתוב כמה שאילתות.
לאחר מכן ישנן כמה שאלות כלליות ב SQL, (אמריקאיות).
מאחר ו SQL לא היה הצד החזק שלי, טיפה התקשתי בשלב זה.
לאחר מכן היתה שאלה בתכנות מונחה עצמים (מותר לכתוב באיזו שפה שרוצים) משהו עם יינות וקבלות/דו"חות אני לא ממש, זוכר. זה לא היה קשה.
לבסוף, היתה שאלה של לכתוב אלגוריתם שאמור להחזיר האם ביטוי רגולרי כלשהו הוא חוקי או לא, למשל
2+1*(x-2) ==> חוקי לצורך העניין לעומת,
(+((1)+2 ==> לא חוקי.
שאלה דיי פשוטה, לטעמי.