2020 Security Analyst

מאת JobHunt

במבחן שני חלקים – חלק 1 עם שאלות כלליות ממתמטיקה ומד"מח – הסתברות בדידה (קומבינטוריקה), קצת על מבני נתונים בסיסיים, ועוד כל מני כאלו שבגדול לא אמורה להיות בעיה לפתור אותם אם סיימת שנה א'.

בחלק שני עובדים עם הדוחות של WireShark – היכרות של כמה שעות לפני זה אמורה להספיק..

בגדול תצטרך להסיק מסקנות על הלוגים (Logs) של תקשורת (שהם נתונים בפורמט ה-HexEdit ב-WireShark) ולראות בין כמה Logs כאלו איזה מהם שגוי ובמה (כשלפני זה מתארים לך בקצרה מה הפרוטוקול שהשתמשו בו, כלומר איך נראה ה Log – מה מופיע בהתחלה, מה בסוף, איזה בית זה אורך הקלט איזה בית זה עוד משהו.. ככה שלהתמצות ב Hexa יכול לחסוך זמן). וגם ישאלו איזה תוכנית של C (יותר מדויק נותנים תוכנית עם כמה שורות חסרות) יכולה לבדוק האם ה-Log הוא בטוח או יכול לשמש לפרצות (כמובן שיתנו הסבר כלשהו על איזה פרצות יכולות להיות ובגלל מה).

בגדול התוכניות של C הם מאוד קצרות (בערך עשרה שורות) וצריך להשלים בתוכן כמה שורות בודדות.

ככה יתנו לך כ3-4 פרוטוקולים (ולכל אחד כ2-3 Logs) ועל כל אחד מהפרוטוקולים מגוון של שאלות באותו סגנון כפי שתארתי.

כדאי להקשיב לאינטואיציה אם לא מספיק לפתור משהו כי המבחן הוא אמריקאי וחבל לא לענות, אז אם משהו נראה כנכון כדאי לבחור בו.

 

לבדיקת התאמה