מתוך ראיון ב"פגסוס טכנולוגיות"

מאת JobHunt

עץ גדל כל יום פי 2 מהיום הקודם.
אם תוך 365 יום הוא הגיע לגודלו המקסימלי, באיזה יום הוא היה בחצי מגודלו המקסימלי?

לבדיקת התאמה

תשובה: ביום ה-364 .