מתוך ראיון באינטל

מאת JobHunt

לפניך 1000 מנורות, לכל מנורה מתג המדליק אותה בלחיצה אחת ומכבה אותה בלחיצה השנייה. בתחילה כל המנורות כבויות. 1000 גמדים שובבים מגיעים למקום ופועלים באופן הבא:
הגמד הראשון עובר ולוחץ על כל המתגים (כלומר: מדליק את כל הנורות).
הגמד השני לוחץ על כל מתג שני (כלומר: על המתגים שהם בעלי מספר זוגי).
הגמד השלישי לוחץ על כל מתג שלישי, וכן הלאה.
אילו נורות יהיו דלוקות לאחר שכל הגמדים סיימו להשתולל?

לבדיקת התאמה

פתרון: כל גמד יעבור על הנורות שהמס' שלו מחלק את מספר הנורה, לדוגמא את נורה מס' 8 ידליקו ויכבו גמדים 1,2,4,8 ולכן הנורה תהיה מכובה בסוף. הנורות שיהיו דלוקות הן אלו שיש להן שורש שלם: 4,9,16,25….
שאלה שחוזרת בהרבה מקומות בגירסאות שונות