מתוך מבחנים לאפלייד מטריאלס – 9

מאת JobHunt

אתה נמצא באי בודד ואתה בונה שעון חול ושעון מטוטלת. איך תדע מי מדוייק יותר? איך בודקים דיוק של שעון?

פתרון: בונים מספר שעונים ומפעילים אותם ביחד ובודקים אותם אחרי פרק זמן מסויים ומשווים את התוצאות.
השעונים לא יראו בדיוק בדיוק את אותה שעה כי לכל אחד תהיה את הסטייה שלו. אופן פילוג הסטיות – המרחק בין הזמנים שהשעונים השונים מראים מהווה אינדיקציה לדיוקם.