מתוך מבחנים לאפלייד מטריאלס – 5

מאת JobHunt

ברשותך כוס שבסיסה בעל קוטר קטן מזה של שפתה. כיצד תדע, בעזרת הכוס בלבד, אם הכוס מלאה בדיוק עד חצי נפחה?

פתרון: נסגור את הפתח העליון נסובב את הכוס כך שפתחה יהי מאונך לרצפה ונראה שהמים מגיעים לאמצע הכוס.