מתוך מבחנים לאפלייד מטריאלס – 12

מאת JobHunt

יש 3 קערות שבהן ישנן גולות לבנות, שחורות או מעורב. על כל קערה רשום פתק:
שחור, לבן , מעורב
נתון שאף אחד מהפתקים לא נכון
בכמה שליפות של כדורים תוכלו לדעת באיזו קערה נמצא כל צבע?

פתרון: שליפה אחת בלבד מהקערה שכתוב עליה מעורב תספיק, מכיוון שבטוח יש שם צבע מסוים ואז נדביק עליה את פתק הצבע שיש בה. נשארנו עם 2 קערות עם פתק שיקרי ולכן ניתן לדעת מה כל אחד.

יום אחד התגלגלה שמועה לאוזנו של ראש שבט אינדיאני קטן,שיש מספר נשים בוגדות.
ראש הכפר כינס את כל הגברים, וסיפר להם על כך-עוד הוא הוסיף שכל אחד מהגברים יודע מי כל הנשים הבוגדות מלבד אישתו! ראש השבט קבע שכל מי שמגלה שאשתו בוגדת בו, חייב להרוג אותה עם כדור בראש ב-12 בלילה בדיוק.
בלילה הראשון לא קרה כלום – רק בלילה הרביעי נשמעו יריות.
כמה נשים בוגדות היו בכפר?

פתרון:
אישה בוגדנית אחת תתגלה בלילה הראשון היות ובעלה יודע שיש בוגדת והיות והוא לא מכיר אותה אז זו אשתו.
שתי נשים בוגדניות תתגלנה בלילה השני, כל אחד מהבעלים מכיר אישה בוגדת אחת- היות ובלילה הראשון לא התרחש כלום אז כל אחד מהם מבין שיש בוגדת שניה שהם לא מכירים והבוגדת השניה היא אשתו של כל אחד מהם.
וכן הלאה והלאה : 3 נשים בלילה ה-3 וכו' .