מתוך מבחנים בראיון עבודה באפלייד מטריאלס

מאת JobHunt

יש 9 חביות וידוע שאחת החביות כבדה מהשאר, יש שתי שקילות במאזניים בכדי למצוא את החבית הכבדה.

תשובה: משווים בין שתי קבוצות של 3 חביות, ואז בקבוצה הכבדה שוקלים אחת מול אחת.