מיקרוסופט – ראיון לקבוצת ה TELECOM

מאת JobHunt

שלוש שאלות:

1. לממש STRLEN ואח"כ להציע רעיון להצגת מחרוזת באופן שונה כך שנוכל לדעת את האורך ב(1)O.(כאשר הCHAR הראשון יכיל את האורך).
2.השאלה המפורסמת עם המילון בפלאפון ואיך זה עובד\ מבנה נתונים מתאים(עץ)
3.לממש MALLOC וFREE כאשר ההבדל זה שכל הקצאה\שחרור יהיו באורך 10 בתים.(לחלק את מרחב הזיכרון לכתובות בקפיצות של 10 ולהכניס למחסנית משותפת).