מיקרוסופט – כללי 1

מאת JobHunt

1. להוריד אותיות כפולות ממחרוזת: להפוך ABBC ל ABC

2. לשנות את מחלקת String Builder בכך שתאפשר ToString() ב 0 של 1

3. אלגוריתמם למרחקים קצרים (נו באמת, מי זוכר)

4. סידרת פיבונאצי, ולעשות לזה אופטימיזציה

הקוד עבור הסרת תווים כפולים ממחרוזת בO(N):

void delRep(string &s) {

int j=1, i=0;

while(s[i] != '\0' && s[j] != '\0') {

while(s[j]==s[i]) {

j++;

}

s[i+1] = s[j];

i++;

j++;

}

s[i+1]='\0';

}

לבדיקת התאמה