אמדוקס – תוכניתן JAVA מתחיל 2

מאת JobHunt

לכתוב פונקציה רקורסיבית שהופכת עץ בינארי-שמאל הופך לימין וימין לשמאל

נתון מערך בגודל K ובו מספרים מ1-N ומערך עזר בגודל N לכתוב קוד שיסדר את כל המספרים במערך הראשון ללא חזרות ומשמאל לימין(הכוונה שהמערך יהיה ריק מנקודה מסויימת מכיוון שרוב המספרים חזרו על עצמם)-בסיבוכיות של OׂNׁ

וקיבלתי חידה עם שקי מטבעות

ישנם K שקים אחג מהם מכיל 90 גרם במקום 100 גרם ע"י שקילה אחת יש לדעת מהו השק המזוייף

לאחר מכן נכנסתי למנהלת המחלקה בחורה מקסימה ויש לומר מבריקה שביקשה ממני לתכנן מערכת אשר תיתן את הפונקציה של T9 שיש בטלפונים הסלולאריים

ושאלה קשה שהצלחתי חלקית נתון ביטוי לדוגמא 3-4*2^4+(2*1) הביטוי הוא סטרינג

יש לתכנן אלגוריתם אשר יחזיר את התוצאה-הזעתי קשות בשאלה הזאת

מתברר שיש לישתמש ב 2 מחסניות או באחת יש כמה סוגי פתרונות

http://www.shafee.com/past-lectures/The-concept-of-a-datatype.ppt

פתרון השקים:

לשם פשטות נניח שיש 3 שקים,

ניקח את שק מס' 1 + 1/2 משק מספר 2 + 1/3 משק מספר 3 ונשקול ביחד

כעת לפי התוצאה נדע איה שק מכיל 90 גרם.

נניח ששק מס' 1 מכיל 90 גרם אזי החישוב הוא כך:

1*90 + 1/2*100 + 1/3*100

אם שק מס' 2 מכיל 90 גרם אזי החישוב יהיה:

1*100 + 1/2*90 + 1/3*100

אם שק מס' 3 מכיל 90 גרם אזי החישוב יהיה:

1*100 + 1/2*100 + 1/3*90

כך נדע בוודאות איזה שק מכיל 90 גרם.

ניתן להכליל זאת ל-K ע"י כך שפשוט ניקח מכל שק: 1/1 1/2 1/3 1/4 … אחד חלקי K

לבדיקת התאמה