אינטל – כללי 3

מאת JobHunt

1. SQL: נתונה טבלה CITY)) בעלת שמות ערים (לדוגמא ת"א, חיפה, ירושלים).

קיימת פונקציה שכאשר שולחים לה עיר מוצא ועיר יעד – היא מחזירה את המרחק.
הדרישה לבנות שאילתת SQL אשר מחזירה טבלה בה יש עמודת מוצא, עמודת יעד, ומרחק.

כדוגמא:
מוצא | יעד | מרחק
ירושלים | תל-אביב | 30

פיתרון:
SELECT O.NAME as Orig, D.NAME as Dest
FROM CITY O, CITY D
WHERE (Orig<Dest)