תנאי שירות JobHunt

 

מבוא

 1. JobHunt הינו מותג של חברת אם.אס.פי גרופ בע"מ (ח.פ 513848390) (להלן: "החברה").
 2. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין כל אדם המבקש להשתמש בשירותיה לשם סיוע בחיפוש עבודה (להלן: "המשתמש" או "הלקוח"), וזאת באמצעות פרסום והפצת קורות חיים בקרב קהילת אנשי הקשר שבניהולה.
 3. בכל מסלול שירות אותה מעניקה החברה (להלן: "מסלול") הנך מסכים לקבל על עצמך את התנאים המפורטים מטה.  יש לקרוא תנאי שירות אלו בקפידה שכן הם מהווים הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השירות מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 

שירותי החברה

 1. החברה עוסקת במתן שירותי פרסום באמצעות הפצת פרטי לקוחותיה בקרב קהילת אנשי הקשר שברשותה (להלן: "פרסום") וזאת בניסיון להגדיל את חשיפת פרטי המשתמש בקרב מעסיקים פוטנציאליים. החברה מפרסמת את פרטי המשתמש בכלל האמצעים העומדים לרשותה לרבות רשתות חברתיות, פרסומים באתר ייעודי שבניהולה וכיוצא בזה.
 2. עם הרישום לשירות המשתמש זכאי, לבקשתו ובהתאם לצורך, להשתמש בשירותי החברה כפי שאלו מסופקים במסלול הנבחר על ידו.
 3. ניתן לקיים פגישת ייעוץ אישית, אף ללא רישום לשירות הפרסום, וזאת בעלות של 800 ש"ח.

 

תנאי השימוש

 1. החברה תפרסם את המשתמש בקרב קהילת אנשי הקשר אותה היא מנהלת. קהילת אנשי הקשר כוללת מעסיקים, עובדים ומגייסים בארגונים שונים בתחום ההייטק בישראל, שנאספו ושהצטרפו לקהילה במשך השנים. הקהילה מתעדכנת באופן שוטף באמצעות מידע הנאסף הן מפרסום גלוי והן מפרסום פרטי. באחריות המשתמש להכיר את אופי קהילת אנשי הקשר לפני תחילת השימוש, וניתן לעשות זאת באתר החברה.
 2. לאחר הפרסום, ככל שמי מקרב קהילת אנשי הקשר יראה לנכון לפנות אל המשתמש לצורך בחינת העסקתו, יעשה כן במישרין, באחריות המשתמש להיות זמין לפניות טלפוניות, ככל שיהיו.
 3. הפרסום הינו רחב ואינו ממוקד, על כן עלולות להתקבל גם פניות לא מתאימות. באחריות המשתמש לבצע סינון הרלוונטי עבורו.
 4. לפני פרסומם, יש להתאים את קורות החיים והמכתב המקדים של המשתמש לסטנדרט החברה, פרסומם ייעשה לאחר קבלת אישור הצדדים. לא ניתן לבטל את פעולת הפרסום לאחר שבוצעה.
 5. פרסום יבוצע רק לאחר עדכון "יומן פניות" על-ידי המשתמש אשר ישקף את כלל הפניות, הצעות עבודה וכמובן קבלה לעבודה שחלו מאז הפרסום הקודם.
 6. ניתן לעבור למסלול פרימיום, בהודעה בכתב תוך חמישה ימים מסיום המסלול הנבחר. במקרה זה יקוזזו 85% מסך המחיר ששולם והלקוח ישלים את היתרה בהתאם.

 

תנאי הפסקת השירות

 1. ככל שמשתמש יבקש להפסיק את ההתקשרות מיד לאחר פגישת הייעוץ האישית ועובר לניצול שירותים נוספים, ישלם בעבורה בלבד.
 2. ככל שמשתמש ימצא עבודה, ולרשותו פרסומים שלא נוצלו במסגרת מסלול ששולם מראש, ניתן לנצלם בתוך חצי שנה מיום ההצטרפות לשירות ובתקופה מרוכזת אחת (להלן: "רשת בטחון תעסוקתית"), עד 3 פרסומים לכל היותר. לא ינתן החזר כספי עבור פרסומים ושירותים שלא נוצלו.

 

התחייבות "פרסם עד שתמצא" 

 1. התחייבות זו ניתנת ללקוחות מסלולי "פרמיום" .
 2. החברה מתחייבת למתן שירות בהתאם לתנאי המסלול, ולפרסום פרטי הלקוח בכלל האמצעים העומדים לרשותה, ללא הגבלת תקופה, וזאת עד אשר הלקוח ימצא עבודה – אז תסתיים ההתקשרות.
  יובהר כי "מציאת עבודה" מתייחסת לתעסוקה בכל משרה שהיא, בכל היקף משרה, לרבות עבודות "פרילנס", ייעוץ וכד'. ככל שהלקוח יחליט לזנוח את חיפוש העבודה, כפי שהוגדר בין הצדדים, מכל סיבה שהיא (לרבות לימודים, נסיעה לחו"ל, נסיבות אישיות וכד') יש לראות בכך כ"מציאת עבודה" המביאה הסכם זה לסיומו ולא יהיו ללקוח כל טענה כלפי החברה בעניין.
 3. החברה רשאית לדרוש מהלקוח, בכל עת, אישורים המעידים כי טרם מצא עבודה / כי עובד באותו מקום העבודה טרם תחילת ההתקשרות.
 4. אנו מאמינים כי ללקוחותינו הפוטנציאל והיכולות למציאת עבודה, ואולם בהתאם למומחיותנו ובהתחשב בצרכי הקהילה של החברה, רשאית החברה להביא לידי סיום את ההתקשרות בין הצדדים לאחר שלושה חודשים או יותר בשירות. במקרה זה ייעשה החזר כספי בקיזוז תשלום על מסלול סטנדרט. ההחזר ינתן לאחר הצגת אישור כמפורט בסעיף 17 לעיל אשר יונפק בתום 30 ימים מסיום ההתקשרות. ההחזר יבוצע עד ה-15 לחודש העוקב מהתשלום האחרון שהתקבל בפועל (במקרה של עסקה בתשלומים).

 

שונות

 1. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 2. החברה רשאית לעדכן את תעריפי שירותיה מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
 3. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט (בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמב – 1982). בעת הרשמה לשירות הלקוח מביע הסכמתו להצטרף לרשימת הדיוורים הרשמיים של החברה. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, ניתן לעשות זאת בקלות באמצעות הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.
 4. מקום שיפוט – סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא לבית המשפט המוסמך לכך בתל אביב-יפו ו/או בראשון לציון.

 


עודכן לאחרונה: 10 לדצמבר 2020

 

נשמח לסייע בבחירת מסלול מלאו את השאלון – כאן כדי שנוכל לסייע בהתאמה אישית של המסלול.

בתוך עד 2 ימי עסקים נחזור אליכם לתיאום פגישה אישית בזום.