Philips – כללי 2

מאת JobHunt

1)נתון אוסף של n מקטעים [a_i,b_i] צריך למצוא מקטע בה יש מקסימום חיתוכים של מקטעים נתונים ולהחזיר את המספר הזה .למשל [0,5],[0,1],[2,4],[3,5] אז מקטע בה יש הכי הרבה חיתוכים היא [3,4] שם יש 3 ,ז.א. פונק' תחזיר 3.

לבדיקת התאמה

2)לעשות design של חיפוש מילה במערכת קבצים.
3)מה זה abstract class vs. interface
4)לעשות design של מערכת לפתרון puzzle
5)איך לכתוב קוד שיגיד האת מערכת big-endian או little-endian?
6)בהינתן מערך לא ממוין של מספרים שלמים ומספר sum יש למצוא בסיבוכיות מינימלית כל הזוגות מספרים במערך שסכומם שווה לsum
7)איך להפוך רשימה מקושרת?
8)איך בהכי מעט זכרון לעשות mask לסדרה של voxels?
9)הבדל בין תהליך וחוט?

לבדיקת התאמה

Philips – כללי 1

מאת JobHunt

שאלה ראשונה – פונקציה להמרה של Integer ל – String

שאלה שניה – reverse link lind

Philips – סטודנט Software

מאת JobHunt

הראיון הראשון הוא פחות משעה, שואלים שתסביר קצת על עצמך ועל מה שעשית ושאלת חידה אחת שצריך לממש:

נתונות 2 רשימות מקושרות וידוע שבשלב כלשהו הן מתחברות לרשימה אחת. המשימה היא למצא את הנקודה של החיבור.

פתרון:
צריך לשים לב שלעבור צומת-צומת במקביל על 2 הרשימות ולבדוק אם הן מצביעות לאותו מקום יעבוד רק אם שתי הרשימות באותו אורך.
אז מה שאפשר לעשות זה לחשב את האורכים של שתי הרשימות אם הן באותו אורך- סיימנו. ואחרת לצמצם את ההתחלה של הארוכה יותר עד האורך של הקצרה ואז לעשות כמו קודם.
וקצת שאלות כלליות על OOP.

לבדיקת התאמה

ראיון שני:
אין שאלות שצריך לממש רק שאלות על תכנון של מערכות בOO, בודקים בעיקר איך אתה חושב