דע את "האויב" – איך לראיין מועמדים – מתוך הדרכה בנושא ראיון מועמדים

מאת JobHunt

מטרת ההדרכה

מטרת ההדרכה הינה להקנות למנהלות/ים מיומנויות בסיסיות בניהול ראיון עם מועמדים, על מנת לייעל את תהליך המיון והגיוס בחברה.

בסוף ההדרכה, המודרכים יוכלו:
• להתכונן לראיון
• לפתוח את הראיון וליצור תנאים מתאימים להמשכו
• לנהל חקירה מקצועית על מנת לאמוד את כישוריו ויכולותיו של המועמד
• לאמוד אספקטים באישיות המרואיין בעלי השלכה על אישיותו המקצועית
• לסיים ראיון
• לחוות דעה לגבי התאמתו או אי התאמתו של המועמד לתפקיד / לצוות/ לחברה.
• להיזהר מהטיות אשר עלולות להשפיע על שיקול הדעת וההחלטה

מתודולוגיה

ההדרכה מורכבת מחלק תיאורתי קצר על כל אחד משלבי הראיון, וסימולציות שבעקבותיהן יתקיים דיון על הדברים אשר נעשו נכון בסימולציה, והדברים אשר טעונים שיפור.
• התכוננות לראיון
• פתיחת הראיון – הסבר תיאורתי
סימולציה + דיון ומשוב
• חקירה מקצועית – הסבר תיאורתי
סימולציה + דיון ומשוב
• דיאגנוזה אישיותית – הסבר תיאורתי
סימולציה + דיון ומשוב
• סגירת הראיון – הסבר תיאורתי
סימולציה + דיון ומשוב
• הערכת התאמת המרואיין לתפקיד / לצוות / לחברה.

תוכן ההדרכה

הכנה לקראת הראיון:
לפני הראיון, יש לקרוא שוב את תיאור התפקיד, על מנת שלכל אורך הראיון יעמוד תיאור התפקיד בבסיס בחינת המועמד ועל מנת להימנע מהטיות.
יש להכין כלי כתיבה ולכתוב הערות לכל אורך הראיון! לא ניתן לזכור מהלך ראיון שלם, וכאשר באים לכתוב חוות דעת, צריך לחזור לקטעים מהראיון.

לבדיקת התאמה

שלבי הראיון:

פתיחה

פתיחת הראיון – חימום, יצירת אווירה נוחה, הסרת מגננות מצד המרואיין
"מסגור" הראיון: הסבר על מה עומד לקרות במהלך הפגישה: ראיון, תיאור התפקיד, תיאור החברה, אפשרות לשאול שאלות על מנת שהמועמד ידע למה לצפות ושידע לשמור שאלות לסוף הפגישה.
"מסגור" תהליך המיון בחברה: ראיון מקצועי, ראיון משאבי אנוש, בדיקת ממליצים, ראיון מנכ"ל – על מנת שהמועמד יידע למה לצפות בתהליך המיון בחברה.
בירור פרטים:שאלת שאלות הבהרה כלליות על מנת לקבל תמונה ברורה של קורות החיים, ולהשלים פרטים חסרים / לברר פרטים שקיימת לגביהם חוסר וודאות.
חשוב מאוד לא לספק פרטים על התפקיד, על מנת שהמועמד לא יתאים את תשובותיו לתיאור התפקיד.

מוקשים: יש להיזהר מגלישה לשיחת רעים ולסיים את חלק הפתיחה תוך מספר דקות. יש להיזהר משבירת המסגרת אשר הוגדרה, לא לתת למרואיין להשתלט על הראיון ולפקס את המרואיין על דברים שהמראיין מעוניין לשמוע. יש לזכור כי רושם ראשוני עלול להטעות לעיתים.

חקירה מקצועית

הראיון המקצועי אמור לבדוק את הידע המקצועי והיכולות המקצועיות של העובד. לכן, יש לבחור נושא / פרוייקט שגם המראיין מגלה בו בקיאות וידע ולחקור אותו עד לרמת חוסר הידיעה של המרואיין.

לעולם אין להניח הנחות!! יש לשאול את השאלות אשר נראות טריביאליות ביותר. תפקיד של תועמלן בחברה אחת אינו דומה לתפקיד התועמלן בחברה אחרת.

מוקשים: מרואיין משתלט על השיחה / מטה אותה כרצונו, מחשבות המראיין משתלטות עליו והוא אינו מקשיב באופן פעיל, המראיין מתכונן לשאלה הבאה לפי שאלה מוכנה ואינו מקשיב לתשובות המרואיין, המראיין חושב כי הוא מכיר את החברה / התפקיד ואינו טורח לברר את הפרטים עם המרואיין לעומק.

דיאגנוזה אישיותית / התנהגותית

שאלות סגורות – מהן? מתי להשתמש בהן?
שאלות פתוחות – מהן? מתי להשתמש בהן? כאשר שואלים שאלות פתוחות, יש להקשיב היטב למרואיין, ולדלות מתוך דבריו את השאלה הבאה.
דוגמאות לשימוש בשאלות שונות לבירור מידע רצוי.

מה רוצים לברר?- מוטיבציה, יכולות מקצועיות בכלל ויכולות מכירה בפרט, יכולת ניהול מו"מ, עניין בעבודה, איבוד עניין בעבודה, התמודדות עם לקוחות, יחס לעמיתים ויכולת עבודה בצוות, יחסי אנוש, יחס למנהל וסגנון ניהולי מועדף, התמודדות עם כשלון, תחרותיות, לקיחת סיכונים, אתיקה מקצועית, חוזקות, חולשות, שאיפות לעתיד.

איך לברר זאת? – שימוש בשאלות פתוחות על מנת לתת למרואיין מרחב ולאפשר לו להרחיב. בניית "בנק" של שאלות אפשריות אשר ישמשו את המודרכים בעתיד.

מוקשים: הזדהות יתר עם המרואיין, הסתפקות בתשובות מתחמקות / שטחיות, חוסר הקשבה, שאלות מוכנות מראש ו"פספוס" מידע חשוב, מרואיין אשר "משתלט" על השיחה ולוקח אותו למקומות שנראים לו.

לבדיקת התאמה

סגירת הראיון

1. הצגת החברה – על פי הרמה הרצויה. כאשר ברור כי המרואיין כלל אינו מתאים, הצגת החברה תיעשה באופן מתומצת. כאשר המרואיין מתאים לתפקיד ולחברה, תוצג החברה בצורה מפורטת תוך הדגשת יתרונותיה.
2. הצגת התפקיד – חשוב להציג את התפקיד רק בתום הראיון, על מנת שלא ליצור מצב שהמרואיין יתאים את תשובותיו לתיאור התפקיד.
3. שאלת שאלות – בשלב זה יכול המרואיין לשאול שאלות נוספות אם יש לו.
4. סגירת הראיון עם מועד אפשרי לחזרה למראויין עם תשובה.

מוקשים: רושם אחרון מטעה, שאלות "מכשילות"מצד המרואיין.

הערכת התאמת המועמד

עם סיום הראיון, ברצוננו להעריך את התאמת המרואיין לתפקיד, לצוות, למנהל ולחברה.
יש לזכור כי ישנן שגיאות העלולות להשפיע על חוות הדעת שלנו ועל התרשמותנו מהמועמד כמו: רושם ראשוני/אחרון מטעה, תכונות מרשימות אשר צובעות את התמונה כולה בצבעים מטעים, אפקט היחסיות (מיקום המרואיין בתוך שרשרת של מרואיינים) ועוד.
1. ההתאמה לתפקיד יכולה להיבדק מול תיאור התפקיד המפורט. האם המועמד עונה על כל הקריטריונים אשר הועמדו לצורך התאמה לתפקיד? מהי רמת ההשקעה הנדרשת מהחברה על מנת שהמועמד יגיע לתפוקות ראויות? האם היא כדאית? האם ישנם מועמדים טובים יותר ומתאימים יותר לתפקיד?
2. ההתאמה לצוות ולמנהל צריכה להבחן על פי השאלות הבאות: האם המועמד ישתלב בצוות? מה תהייה תרומתו לצוות? האם המועמד עלול להזיק לצוות? האם סגנון הניהול של מנהל הצוות מתאים למועמד זה? האם מנהל הצוות יוכל להתמודד עם מועמד זה?
3. ההתאמה לחברה צריכה להיבחן על פי השאלות הבאות: האם המועמד מתאים לאופי החברה? לתרבות הארגונית שלה? האם יעמוד בדרישות העבודה של החברה? האם יוכל להשתלב חברתית? האם המועמד יכול לעבוד על פי סגנון העבודה ונוהלי העבודה הנהוגים ומקובלים בחברה?

כאשר כותבים סיכום ראיון, יש לשבת עם קורות החיים, והרשימות אשר נרשמו במהלך הראיון. רצוי שלא לכתוב סיכום ראיון מיד, אלא כעבור כיום, על מנת שהדברים "ישקעו" ויעובדו.
בסיכום הראיון יש לכתוב בקצרה תיאור של השכלת וניסיון המועמד, תכונות אופי בולטות, ידע וניסיון בולטים ואת ההתרשמות הכללית. בסוף סיכום הראיון רצוי לחוות דיעה לגבי מידת ההתאמה של המועמד. במידה ונותרו שאלות פתוחות רצוי לרשום אותן כמו: "יש לי ספק באשר ל…"; "אבקש לברר בראיון משאבי אנוש את יכולת המועמד ל…"; על מנת שמהמראיינים הבאים יוכלו להתעכב על פרטים אלה, לנסות לברר אותם ולהוסיף מידע.

לבדיקת התאמה

טיפים לדינאמיקה קבוצתית

מאת JobHunt

1.    לדבר עם שאר המועמדים לפני שמתחילים, ללמוד כמה מהשמות שלהם, ולהשתמש בהם בדיון.

2.    להיות נורא נחמד ופתוח לרעיונות של כולם, גם אם הרעיונות שלהם לא משהו. הרי המשימות שמקבלים בדינמיקה קבוצתית בין כה וכה אידיוטיות, והמטרה לא לבצע אותן על הצד הטוב ביותר (או לנצח את הקבוצה השנייה בתחרות בניית מגדל אייפל מקשיות), אלא לעבוד באינטראקציה טובה עם השאר.

3.    בדרך כלל במהלך הדינמיקה הקבוצתית יש לבחור רעיון אחד תוך פרק זמן קצוב, מומלץ מאוד להיות זה שממליץ על הכנסת קריטריון קשיח כלשהו ולפיו לבחור. לדוגמא: יש את הסיפור על קבוצת אנשים שנשלחים להציל את האנושות בכוכב מרוחק וצריך לדון ולבחור מהקבוצה את האנשים הכי מתאימים, קריטריון שאפשר להציע- ניתן לבחור זוגות שיתאימו.

לבדיקת התאמה

4.    לא להיות זה שיושב בצד ושותק.

5.    לא להיות זה שמחלק הוראות גם, כמובן.

6.     להקשיב להצעות של אחרים, ומידי פעם לומר, "משה הציע כך וכך, מה דעתכם? אני תומך ברעיון שלו."

7.    להגיע לפשרות.

8.    לא לתאר את הלקוח באופן שלילי, אפילו לא בצחוק.

9.    לא להשוויץ הרבה מאוד בידע הטכני. אני באתי בלי שום רקע טכני רישמי וקיבלו אותי, בעוד שהיו הרבה מועמדים עם תעודות ששלחו הביתה. אם הגעת לשלב הדינמיקה הקבוצתית, דהיינו שעברת את המבחנים הטכניים בכתב ממילא. אחד שהגדיש את הסאה אפילו סיפר מול כיתה שהוא האקר שחזר למוטב. הבוחנים נטלו עט פיילוט ועשו קו גדול מאוד על השם שלו.

10.    לא לצעוק כדי להתגבר על הרעש, גם אם כולם מדברים ביחד בבת אחת וזה מעצבן. אתה עלול להיראות כמו זה שמחלק הוראות.

לבדיקת התאמה

11.    מעבר לתוכן הדברים, נבחנים המשתתפים גם על סגנון ותרבות הדיון שלהם. כדאי לשמור על "רוח חברית" ולא לקטוע מועמדים אחרים.

12.    פעמים רבות תישאל בסיום המשימה ע"י הבוחנים "איך היה" תתבקש לחוות את דעתך על הדיון, האם הסכמת עם ההחלטות שהתקבלו וכד’. חשוב שתדע לנמק בצורה ברורה את בחירתך, גם אם לא הסכמת" זה בסדר" רק חשוב שתסביר כי למרות שלא הסכמת ברור לך שמדובר בקבוצה וצריכים להגיע להכרעה וכיוב’.

תשובות לשאלות בראיון אישי

מאת JobHunt

1) מה יגידו הממליצים עליך?
אשמח אם תיפנו אליהם, אני בטוח שיגידו עלי רק דברים טובים.
* הערה:  לתת עד 3 ממליצים, לבקש שהות של יום-יומיים ע"מ לעדכן את רשימת הממליצים.

2) איך אתה בעבודת צוות?
טוב מאוד בעבודת צוות ,אך יודע לעבוד היטב גם בעבודה אישית.

לבדיקת התאמה

3) איך הסתדרת עם הבוס שלך?
הסתדרתי מצוין, הוא סמך עלי ובטח בי ואני עליו.
* הערה: חובה להראות הערכה מקצועית הדדית.

4) איך אתה מקבל ביקורת?
יודע לקבל ביקורת, עדיף שתיהיה ביקורת בונה וכך אדע לשפר את מה שטעון שיפור, אם הביקורת לא בונה אני מנסה למקד אותה כך שתיהיה בונה.

5) מה קורה כאשר יש חילוקי דעות עם הבוס/ראש צוות?
מנסים להגיע להסכמה, אך אם לא מגיעים אליה, הבוס הוא זה שקובע והוא המחליט.

6) מה אתה לא אוהב בעבודתך?
לא אוהב שלא עומדים בלוח זמנים , בכל מקרה לא נתקע עם הבעיה, ממשיך הלאה ופותר אותה בצורה הטובה ביותר.

7) מה אתה מחפש?
אני מחפש מקום עבודה להביא לידי ביטוי את הידע,ההכשרה,המוטיבציה והיכולות שלי.
היה רצוי בתפקיד מאתגר,מעניין ובסביבת עבודה נעימה שאוכל להתפתח בה ולהתקדם בה.

8) מה אתה מצפה?
אותה התשובה כמו בשאלה הקודמת. (שאלה 7)

9) במה אתה טוב?
עושה כל דבר על הצד הטוב ביותר,שאיפה למצוינות,טיפוס יוזם עם מוטיבציה גבוהה,כושר התמדה ויחסי אנוש טובים.

10) מה התכונות השליליות שלך/חסרונות שלך?
יש לומר דבר המתפרש גם כשלילי וגם כחיובי.

11) איך אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
אני באתי לקבל את התפקיד הזה. אני אעשה אותו על הצד הטוב ביותר ובעוד שנתיים-שלוש נשב כאן ונדבר על התפקיד שלי בעוד 5 שנים.

12) למה אתה מתאים לתפקיד יותר ממועמדים אחרים?
אני לא מכיר את המועמדים האחרים ולכן אני לא אתייחס אליהם. אני יכול להגיד על עצמי שאני מביא איתי את הידע,ההכשרה,היכולת,המוטיבציה והכישורים ע"מ להתמודד בהצלחה עם התפקיד.

13) מה צפיות השכר שלך?
טיפ חשוב : בראיונות מתקדמים כשמציעים לך את המשרה – לעולם אל תהיה זה שאומר את הסכום ראשון ! זכור – במשא ומתן הצד שנוקב בסכום תמיד יהיה חלש יותר !
אם זה ראיון ראשוני לענות לפי הסדר:
א) קרוב לוודאי שתשלמו לי את השכר המקובל לתפקיד,להשכלתי.
ב) אם עדיין מתעקשים על סכום, לנקוב בשכר שהוא בטווח של פלוס-מינוס 20%
לדוגמא: 8000-12000 ₪ .
ג) אם עדיין מתעקשים על סכום אז לומר את השכר המינימלי שעבורו היית מוכן לעבוד, לדוגמא: 8000 ₪ ברוטו. כמובן שאסור להגיד סכום נמוך מדי…כמובן שזה תלוי גם בסוג הראיון-אם זה ראיון ראשוני או ראיון יותר מתקדם שבו יש הסוברים שעדיף להיות חוצפן ולהגיד דווקא סכום יותר גבוה.

ועוד טיפ לסיום- מממישהו שראיין עשרות מועמדים בחברת הייטק:
"אני יכול לגלות סוד- אף אחד מהמראיינים לא באמת יודע מה לעשות עם התשובות שתינתינה לשאלות הללו.  אלו שאלות שהם למדו באיזה כנס (כמו שאני למדתי) ונראות מתוחכמות לאללה. מה שקובע בראיון הוא ה"הלו אפקט", הרזומה המקצועי וחשוב לא פחות הביטחון העצמי של המרואין ! "
אגב הטיפ הנ"ל לא תקף בכל המקרים מכיוון שכמובן יש אנשי משאבי אנוש אשר לא רק מבינים את התשובות אלא גם יודעים לנתח את משמעותן ולעשות אינטגרציה בין דברים שונים שנאמרו במהלך הראיון ולהסיק מהם מסקנות.

לבדיקת התאמה