Philips – סטודנט Software

מאת JobHunt

הראיון הראשון הוא פחות משעה, שואלים שתסביר קצת על עצמך ועל מה שעשית ושאלת חידה אחת שצריך לממש:

נתונות 2 רשימות מקושרות וידוע שבשלב כלשהו הן מתחברות לרשימה אחת. המשימה היא למצא את הנקודה של החיבור.

פתרון:
צריך לשים לב שלעבור צומת-צומת במקביל על 2 הרשימות ולבדוק אם הן מצביעות לאותו מקום יעבוד רק אם שתי הרשימות באותו אורך.
אז מה שאפשר לעשות זה לחשב את האורכים של שתי הרשימות אם הן באותו אורך- סיימנו. ואחרת לצמצם את ההתחלה של הארוכה יותר עד האורך של הקצרה ואז לעשות כמו קודם.
וקצת שאלות כלליות על OOP.

לבדיקת התאמה

ראיון שני:
אין שאלות שצריך לממש רק שאלות על תכנון של מערכות בOO, בודקים בעיקר איך אתה חושב