HP – מהנדס תוכנה

מאת JobHunt

1.להפוך רשימה מקושרת

2.לחשב מספר קודקודים בעץ.
3.שאלה על מחוגי שעון , בהינתן שעה ודקה לחשב את הזוית בין המחוגים.
4.בהינתן מספרים מ1..n ועוד מספר אחד שחוזר על עצמו .
להגיד איזה מספר חוזר על עצמו .
5.להפוך מחרוזת.

לבדיקת התאמה